Natječaj za vizualno rješenje Mjeseca hrvatske knjige 2023.

Natječaj za vizualno rješenje nacionalne manifestacije Mjesec hrvatske knjige otvoren je od 15. svibnja do 12. lipnja 2023. 

Mjesec hrvatske knjige nacionalna je manifestacija koju od 1995. godine po odluci Ministarstva kulture i medija RH organiziraju Knjižnice grada Zagreba. Traje od 15. listopada do 15. studenoga i u tom periodu kroz raznovrsne i mnogobrojne programe promiče kulturu čitanja i pisanja kao izrazito važnih društvenih vrijednosti. Cilj je i promotivnog materijala upozoriti na važnost knjige i čitanja. Tema ovogodišnje manifestacije glasi Književnost bez granica! Izabran je moto Nek' ti riječ ne bude strana(c)... Cilj je ukazati na važnost prevoditelja, izvesti na svjetla pozornice ove velike znalce o kojima se malo zna, a zahvaljujući kojima književnost leti preko granica svoje domovine.

Manifestaciju prate tiskani materijali (plakat, programska knjižica, bookmarker i pozivnica), a vizualno rješenje primjenjuje se i na platnenu vrećicu te na mrežnu stranicu i društvene mreže.

SUDIONICI
 • na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske
PRAVILA NATJEČAJA
 • vizualno rješenje treba biti originalan rad autora/ice ili skupine od najviše tri (3) autora/ice
 • svaki natjecatelj/ica može prijaviti najviše tri (3) rada
Vizualno rješenje mora sadržavati:
 • plakat, format B1, tisak 4/0, okomito usmjerenje
 • bookmarker, format 220 x 50, tisak 4/4
 • materijali moraju sadržavati tekst: Mjesec hrvatske knjige 2023. i od 15. listopada do 15. studenoga (ili 15. listopada – 15. studenoga), a predlaže se u oblikovanje uključiti i glavnu temu ili moto
 • na svim materijalima nužno je istaknuti logo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske
 • vizualno rješenje treba biti dostavljeno u PDF formatu
 • vizualno rješenje isključivo slati na adresu elektroničke pošte mhk.natjecaj@kgz.hr s naznakom predmeta „Prijava na natječaj za vizualno rješenje Mjeseca hrvatske knjige 2023.“
 • pristigla rješenja NE smiju biti označena imenom autora, tima ili studija, a svi drugi dijelovi natječajnog rada također moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Povjerenstvom za odabir vizualnog rješenja MHK-a
 • uz vizualno rješenje nužno je poslati ispunjeni obrazac s podacima autora/ice
 • vizualno rješenje svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati ni uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost
 • natječaj je otvoren od ponedjeljka, 15. svibnja 2023., a rok za dostavu radova je ponedjeljak, 12. lipnja 2023. godine
 • radovi dostavljeni nakon roka i/ili koji ne ispunjavaju uvjete natječaja neće biti razmatrani
 • pristigle radove pregledat će i ocijeniti Povjerenstvo koje imenuje Programski odbor Mjeseca hrvatske knjige 2023. te odlučiti o najboljem rješenju
 • pristiglim radovima bit će dodijeljene šifre pod kojima će se voditi prilikom ocjenjivanja
 • članovi Povjerenstva dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima
 • obavijest o odabiru bit će javno objavljena do 3. srpnja 2023. na mrežnim stranicama manifestacije (www.mhk.hr)
 • rok za detaljnu pripremu za tisak prvonagrađenog rada je 1. kolovoza 2023.
 • Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja nijednog prijavljenog rada
 • natjecatelji su suglasni da ih se spominje, citira i promovira, jednako kao i sadržaje koje su prijavili na ovaj natječaj
NAGRADE
 • predviđene su tri nagrade: 1. nagrada u iznosu od 550,00 eura neto, 2. nagrada u iznosu od 250,00 eura neto, 3. nagrada u iznosu od 130,00 eura neto
UVJETI KORIŠTENJA VIZUALNOG RJEŠENJA
 • vizualno rješenje koristit će se za potrebe obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige 2023. na tiskanim i drugim promotivnim materijalima te mrežnim stranicama i društvenim mrežama
 • obveza pobjednika, kojega odabere Povjerenstvo, je izrada rješenja i za ostale materijale:
  • plakat, format B2 tisak 4/0
  • korice programske knjižice, format A5, tisak 4/0
  • pozivnica american na preklop, 11 x 21, tisak 4/1
  • platnena vrećica
  • plakat, formati A3 i A4 (vertikalnog i horizontalnog usmjerenja), dizajn prilagođen za preuzimanje u elektroničkom obliku (.pdf, .jpg)
  • plakat, formati A3 i A4 (vertikalnog i horizontalnog usmjerenja), dizajn prilagođen za preuzimanje u elektroničkom obliku s praznim okvirom dimenzija 150 x 210 mm (na formatu A4) te 210 x 297 mm (na formatu A3) za unos teksta (.pdf, .jpg)
  • vizual za društvene mreže (820 x 312 piksela) i mrežne stranice (500 x 300 piksela)
 • Programski odbor manifestacije zadržava pravo manjih izmjena vizualnog rješenja, u suglasnosti s autorom/icom
 • autori pristaju na moguće manje izmjene plakata dostupnih za preuzimanje u elektroničkom obliku te vizuala za mrežne stranice i društvene mreže od strane organizatora pojedinih događanja
 • u slučaju izrade promotivnog animiranog filma autori pristaju na ustupanje dijelova vizuala
 • prazan okvir na plakatima formata A3 i A4 omogućava organizatorima da unesu podatke o službenim događanjima manifestacije
 • slanjem svog rada autori pristaju na navedene uvjete korištenja
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: