Izjava o digitalnoj pristupačnosti projekta Mjesec hrvatske knjige

Projekt Mjesec hrvatske knjige koji se provodi u Hrvatskoj obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju projekta Mjesec hrvatske knjige na adresi http://www.mhk.hr/ .
Status usklađenosti
Mrežna lokacija projekta Mjesec hrvatske knjige djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. 
Nepristupačni sadržaj 
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

  • Potrebno je na stranici dodati opciju kontrole kontrasta.
  • Ne postoji izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta 
  • Pojedine slike na stranici nemaju prikladan opis
  • Putem tipkovnice nije moguć pristup pojedinim poveznicama u navigacijskom izborniku
  • Sadržaj pojedinih poveznica nije dovoljno dobro opisan.
Podizanje razine pristupačnosti
Projekt Mjesec hrvatske knjige će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.
U daljnjoj nadogradnji sustava Projekt Mjesec hrvatske knjige implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.
Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.
Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost informacijskog sustava Projekt Mjesec hrvatske knjige korisnici putem elektroničke pošte koordinatora projekta sara.dzapo@kgz.hr.
Projekt Mjesec hrvatske knjige dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. 
Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.
 
22. rujna 2020.