Natječaj za vizualno rješenje Mjeseca hrvatske knjige 2022.

Mjesec hrvatske knjige nacionalna je manifestacija koju od 1995. godine po odluci Ministarstva kulture i medija RH organiziraju Knjižnice grada Zagreba. Traje od 15. listopada do 15. studenoga i u tom periodu kroz raznovrsne i mnogobrojne programe promiče kulturu čitanja i pisanja kao izrazito važnih društvenih vrijednosti. Cilj je i promotivnog materijala upozoriti na važnost knjige i čitanja. Ovogodišnja tema manifestacije glasi Generacija K, čime se aludira na postojeće podjele generacija (generacija Y, generacija Z…), a stavlja naglasak na dva ključna pojma – knjigu i knjižnicu. Tom temom želi se skrenuti pozornost na prilagodbu knjižnica potrebama novih generacija, ali i ukazati na specifična obilježja današnjih mladih – mobitel u ruci, ekološka osviještenost, kao i osamljenost i zabrinutost – te istaknuti kako im knjižnica odnosno knjiga može pomoći. Izabran je moto Misli na sebe – čitaj!

Manifestaciju prate tiskani materijali (plakat, programska knjižica, bookmarker i pozivnica), a vizualno rješenje primjenjuje se i na platnenu vrećicu te na mrežnu stranicu i društvene mreže.

SUDIONICI
 • na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske
PRAVILA NATJEČAJA
 • vizualno rješenje treba biti originalan rad autora/ice ili skupine od najviše tri (3) autora/ice
 • svaki natjecatelj/ica može prijaviti najviše tri (3) rada
Vizualno rješenje mora sadržavati:
 • plakat, format B1, tisak 4/0
 • bookmarker, format 220 x 50, tisak 4/4
 • materijali moraju sadržavati tekst: Mjesec hrvatske knjige 2022. i od 15. listopada do 15. studenoga (ili 15. listopada – 15. studenoga), a predlaže se u oblikovanje uključiti i glavnu temu ili moto
 • na svim materijalima nužno je istaknuti logo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske
 • vizualno rješenje treba biti izrađeno u vektorskom programu te dostavljeno u PDF formatu
 • vizualno rješenje isključivo slati na adresu elektroničke pošte mhk@kgz.hr s naznakom predmeta „Prijava na natječaj za vizualno rješenje Mjeseca hrvatske knjige 2022.“
 • pristigla rješenja NE smiju biti označena imenom autora, tima ili studija, a svi drugi dijelovi natječajnog rada također moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Povjerenstvom za odabir vizualnog rješenja MHK-a
 • uz vizualno rješenje nužno je poslati ispunjeni obrazac s podacima autora/ice
 • vizualno rješenje svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati ni uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost
 • natječaj je otvoren od četvrtka, 12. svibnja 2022., a rok za dostavu radova je ponedjeljak, 13. lipnja 2022. godine
 • radovi dostavljeni nakon roka i/ili koji ne ispunjavaju uvjete natječaja neće biti razmatrani
 • pristigle radove pregledat će i ocijeniti Povjerenstvo koje imenuje Programski odbor Mjeseca hrvatske knjige 2022. te odlučiti o najboljem rješenju
 • pristiglim radovima bit će dodijeljene šifre pod kojima će se voditi prilikom ocjenjivanja
 • članovi Povjerenstva dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima
 • obavijest o odabiru bit će javno objavljena do 1. srpnja 2022. na mrežnim stranicama manifestacije (www.mhk.hr)
 • rok za detaljnu pripremu za tisak prvonagrađenog rada je 1. kolovoza 2022.
 • Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja nijednog prijavljenog rada
 • natjecatelji su suglasni da ih se spominje, citira i promovira, jednako kao i sadržaje koje su prijavili na ovaj natječaj
NAGRADE
 • predviđene su tri nagrade: 1. nagrada u iznosu od 4.000,00 kn neto, 2. nagrada u iznosu od 2.000,00 kn neto i 3. nagrada u iznosu od 1.000,00 kn neto
UVJETI KORIŠTENJA VIZUALNOG RJEŠENJA
 • vizualno rješenje koristit će se za potrebe obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige 2022. na tiskanim i drugim promotivnim materijalima te mrežnim stranicama i društvenim mrežama
 • obveza pobjednika, kojega odabere Povjerenstvo, je izrada rješenja i za ostale materijale: 
  • plakat, format B2 tisak 4/0
  • korice programske knjižice, format A5, tisak 4/0
  • pozivnica american na preklop, 11 x 21, tiska 4/1
  • platnena vrećica
  • plakat, formati A3 i A4 (vertikalnog i horizontalnog usmjerenja), dizajn prilagođen za preuzimanje u elektroničkom obliku (.pdf, .jpg)
  • plakat, formati A3 i A4 (vertikalnog i horizontalnog usmjerenja), dizajn prilagođen za preuzimanje u elektroničkom obliku s praznim okvirom dimenzija 150 x 210 mm (na formatu A4) te 210 x 297 mm (na formatu A3) za unos teksta (.pdf, .jpg)
  • vizual za društvene mreže (820 x 312 piksela) i mrežne stranice (500 x 300 piksela)
 • Programski odbor manifestacije zadržava pravo manjih izmjena vizualnog rješenja, u suglasnosti s autorom/icom
 • autori pristaju na moguće manje izmjene plakata dostupnih za preuzimanje u elektroničkom obliku te vizuala za mrežne stranice i društvene mreže od strane organizatora pojedinih događanja
 • prazan okvir na plakatima formata A3 i A4 omogućava organizatorima da unesu podatke o službenim događanjima manifestacije
 • slanjem svog rada pristajete na navedene uvjete korištenja
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: