Natječaj za vizualno rješenje Mjeseca hrvatske knjige 2021.

Mjesec hrvatske knjige nacionalna je manifestacija koju od 1995. godine po odluci Ministarstva kulture i medija organiziraju Knjižnice grada Zagreba. Traje od 15. listopada do 15. studenoga i u tom periodu kroz raznovrsne i mnogobrojne programe promiče kulturu čitanja i pisanja kao izrazito važnih društvenih vrijednosti. Cilj je i promotivnog materijala upozoriti na važnost knjige i čitanja. Ovogodišnja manifestacija održava se u okviru Godine čitanja, tema glasi Hrvatski autori u Godini čitanja, a moto je: Ajmo hrvati se s knjigom! Moto ima dvostruku konotaciju – asocira na hrvatsku književnost i na šaljiv način daje poticaj pojedincima da se uhvate ukoštac s knjigom i čitanjem.

Manifestaciju prate tiskani materijali (plakati, programske knjižice, bookmarkeri i pozivnice), a vizualno rješenje primjenjuje se i na platnene vrećice te na mrežnu stranicu i društvene mreže.

SUDIONICI
 • na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske
PRAVILA NATJEČAJA
 • vizualno rješenje treba biti originalan rad autora/ice ili skupine od najviše tri (3) autora/ice
 • svaki natjecatelj/ica može prijaviti najviše tri (3) rada
 • vizualno rješenje mora biti prilagođeno apliciranju na mrežne stranice i društvene mreže te različite verzije tiskanih promotivnih materijala:
  • plakat, format B1, tisak 4/0
  • plakat, format B2, tisak 4/0
  • korice programske knjižice, format A5, tisak 4/0, k.b. priprema na cca 120 str.
  • pozivnica american na preklop 11 x 21, 4/1 boja
  • bookmarker, format 220 x 50, tisak 4/4
  • platnena vrećica
  • plakat, formati A3 i A4 (vertikalnog i horizontalnog usmjerenja), dizajn prilagođen za preuzimanje u elektroničkom obliku (.pdf, .jpg)
  • plakat, formati A3 i A4 (vertikalnog i horizontalnog usmjerenja), dizajn prilagođen za preuzimanje u elektroničkom obliku s praznim okvirom dimenzija 150 x 210 mm (na formatu A4) te 210 x 297 mm (na formatu A3) za unos teksta (.pdf, .jpg)
  • vizual za društvene mreže (820 x 312 piksela) i mrežne stranice (500 x 300 piksela)
 • svi materijali moraju sadržavati tekst: Mjesec hrvatske knjige 2021. i od 15. listopada do 15. studenoga (ili 15. listopada – 15. studenoga), a predlaže se u oblikovanje uključiti i glavnu temu ili moto
 • na svim materijalima nužno je istaknuti logo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Godine čitanja (dostupno na https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/2021-godina-proglasena-godinom-citanja-u-hrvatskoj/vizualni-identitet-godina-citanja-2021/20535
 • na poleđini bookmarkera potrebno je uvrstiti kalendar za 2022. godinu s brojčanom oznakom godine, naznačenim državnim praznicima i blagdanima te istaknutim datumima održavanja Mjeseca hrvatske knjige (15. 10. – 15. 11.)
 • vizualno rješenje koje sadrži sve navedene materijale treba biti izrađeno u vektorskom programu te dostavljeno u PDF formatu
 • vizualno rješenje isključivo slati na adresu elektroničke pošte mhk@kgz.hr s naznakom predmeta „Prijava na natječaj za vizualno rješenje Mjeseca hrvatske knjige 2021.“
 • pristigla rješenja NE smiju biti označena imenom autora, tima ili studija, a svi drugi dijelovi natječajnog rada također moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Povjerenstvom za odabir vizualnog rješenja MHK-a
 • uz vizualno rješenje nužno je poslati ispunjeni obrazac s podacima autora/ice
 • vizualno rješenje svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati ni uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost
 • natječaj je otvoren od petka, 30. travnja 2021., a rok za dostavu radova je ponedjeljak, 31. svibnja 2021. godine
 • radovi dostavljeni nakon roka i/ili koji ne ispunjavaju uvjete natječaja neće biti razmatrani
 • pristigle radove pregledat će i ocijeniti Povjerenstvo koje imenuje Programski odbor Mjeseca hrvatske knjige 2021. te odlučiti o najboljem rješenju
 • pristiglim radovima bit će dodijeljene šifre pod kojima će se voditi prilikom ocjenjivanja
 • članovi Povjerenstva dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima
 • obavijest o odabiru bit će javno objavljena do 15. lipnja 2021. na mrežnim stranicama manifestacije (www.mhk.hr)
 • rok za detaljnu pripremu za tisak prvonagrađenog rada je 15. srpnja 2021.
 • Povjerenstvo zadržava pravo neprihvaćanja niti jednog od prijavljenih radova
 • natjecatelji su suglasni da ih se spominje, citira i promovira, jednako kao i sadržaje koje su prijavili na ovaj natječaj
NAGRADE
 • predviđene su dvije nagrade: 1. nagrada u iznosu od 4.000,00 kn neto i 2. nagrada u iznosu od 2.000,00 kn neto
UVJETI KORIŠTENJA VIZUALNOG RJEŠENJA
 • vizualno rješenje koristit će se za potrebe obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige 2021. na tiskanim i drugim promotivnim materijalima te mrežnim stranicama i društvenim mrežama
 • Programski odbor manifestacije zadržava pravo manjih izmjena vizualnog rješenja, u suglasnosti s autorom/icom
 • autori pristaju na moguće manje izmjene plakata dostupnih za preuzimanje u elektroničkom obliku te vizuala za mrežne stranice i društvene mreže od strane organizatora pojedinih događanja
 • prazan okvir na plakatima formata A3 i A4 omogućava organizatorima da unesu podatke o službenim događanjima manifestacije
 • slanjem svog rada pristajete na navedene uvjete korištenja
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: