Objavljen natječaj za vizualni identitet

Manifestaciju prate tiskani materijali (plakati, programske knjižice, bookmarkeri, pozivnice) za koje se raspisuje ovaj natječaj, a rješenje se primjenjuje i za mrežnu stranicu i društvene mreže te na platnene vrećice.

Mjesec hrvatske knjige nacionalna je manifestacija koju od 1995. godine po odluci Ministarstva kulture organiziraju Knjižnice grada Zagreba. Manifestacija traje od 15. listopada do 15. studenoga te ima za cilj govoriti o knjizi bilo s gledišta onih koji se profesionalno bave knjigom, bilo onih koji koriste usluge knjižnica, i okupljati na različitim programima sve one koje knjiga istinski zanima. Cilj je i promotivnog materijala upozoriti na važnost knjige i čitanja. Ovogodišnja manifestacija posvećena je planetu Zemlji, posebice zaštiti okoliša, a moto je: Razlistaj se!
 
Manifestaciju prate tiskani materijali (plakati, programske knjižice, bookmarkeri i pozivnice) za koje se raspisuje ovaj natječaj, a rješenje se primjenjuje i za mrežnu stranicu i društvene mreže te na platnene vrećice.
 

SUDIONICI

 • na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske

PRAVILA NATJEČAJA
 • grafičko rješenje treba biti originalan rad natjecatelja/ice
 • svaki natjecatelj/ica može prijaviti maksimalno tri (3) rada
 • idejno rješenje mora biti prilagođeno apliciranju na mrežne stranice i društvene mreže te različite verzije tiskanih promotivnih materijala:
  • plakat, format B1, tisak 4/0
  • plakat, format B2, tisak 4/0
  • plakat, format A4 (vertikalnog i horizontalnog usmjerenja), dizajn prilagođen za preuzimanje u elektroničkom obliku (.pdf, .jpg)
  • plakat, formata 35x100cm s prostorom za unos teksta, dizajn prilagođen za preuzimanje u elektroničkom obliku (.pdf, .jpg)
  • korice programske knjižice, A5, tisak 4/0, k.b. priprema na cca 120 str.
  • pozivnica american na preklop 11 x 21, 4/1 boja
  • bookmarker format: 220 x 50, tisak 4/4
  • platnena vrećica
 • svi materijali moraju sadržavati tekst: Mjesec hrvatske knjige 2020. i od 15. listopada do 15. studenogaa predlaže se u oblikovanje uključiti i glavnu temu ili moto
 • na poleđini bookmarkera uvrstiti kalendar za iduću godinu, s naznačenim državnim praznicima i blagdanima te istaknutim datumima održavanja Mjeseca hrvatske knjige (15.10. - 15.11.)
 • idejno rješenje treba biti izrađeno u vektorskom programu te dostavljeno u PDF formatu
 • prijedloge vizualnog identiteta isključivo slati na adresu elektroničke pošte mhk@kgz.hr s naznakom predmeta “Prijava na natječaj za grafičko rješenje Mjeseca hrvatske knjige 2020.“
 • pristigli radovi NE smiju biti označeni imenom autora, tima ili studija. I svi drugi dijelovi natječajnog rada moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred povjerenstvom
 • idejno rješenje svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost
 • rok za slanje radova je nedjelja, 12. srpnja 2020. godine
 • pristigle radove pregledat će i ocijeniti povjerenstvo koje imenuje Programski i organizacijski odbor Mjeseca hrvatske knjige 2020. te odlučiti o najboljem rješenju
 • svim pristiglim radovima povjerenstvo će dodijeliti šifre pod kojima će se radovi voditi prilikom ocjenjivanja
 • članovi povjerenstva dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima
 • obavijest o odabiru bit će javno objavljena 20. srpnja 2020. na mrežnim stranicama Mjeseca hrvatske knjige (www.mhk.hr)
 • rok za detaljnu pripremu za tisak prvonagrađenog rada je 1. rujna 2020.
 • povjerenstvo zadržava pravo ne prihvaćanja niti jednog od prijavljenih radova
 • sudionici natječaja suglasni su da ih se spominje, citira i promovira, jednako kao i sadržaje koje su prijavili na Natječaj
 
NAGRADE
 • Predviđene su tri nagrade: 1. nagrada u iznosu od 4.000,00 kn neto, 2. nagrada u iznosu od 2.000,00 kn neto te 3. nagrada u iznosu od 1.000,00 kn neto
 
UVJETI KORIŠTENJA GRAFIČKOG RJEŠENJA
 • grafičko rješenje koristit će se za potrebe obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige 2020. na tiskanim i drugim promotivnim materijalima te mrežnim stranicama
 • Programski i Organizacijski odbor manifestacije zadržava pravo manjih izmjena grafičkog rješenja, u suglasnosti s autorom/icom
 • autori pristaju na moguće manje izmjene plakata dostupnih za preuzimanje u elektroničkom obliku od strane pojedinih organizatora događanja
 • prostor za unos teksta na plakatima formata 35x100cm omogućava krajnjim korisnicima, odnosno organizatorima službenih programa da u predviđeni prostor unose podatke o službenim događanjima manifestacije
 • slanjem svog rada pristajete na navedene uvjete korištenja